GHẾ GỘI ĐẦU TRUNG SL2509

 110000

GHẾ GỘI ĐẦU TRUNG

GHẾ GỘI ĐẦU TRUNG

Mã sản phẩm:2509

Kích thước:72 x 38 x 28 cm

Nguyên liệu:PP

Màu sắc:Hồng, Xanh Dương, Xanh Lam