PALLET 05

 610000

Mã sản phẩm: PL05

Kích thước:1200 x 1000 x 145 mm

Nguyên liệu:HDPE

Màu sắc:Xanh