PALLET 08

 458000

Mã sản phẩm: PL08

Kích thước:1200 x 1000 x 150 mm

Nguyên liệu:HDPE

Màu sắc:Xanh