Showing 1–12 of 14 results

Phân phối – Bán buôn – Bán lẻ sọt nhựa, rổ nhựa to chất lượng giá tốt nhất

Nhựa công nghiệp

CẦN XÉ SL2171

 55000

Nhựa công nghiệp

SÓNG NHỰA 2 TẦNG SL2571

 76000

Nhựa công nghiệp

SÓNG NHỰA 8 TẦNG SL2170

 144500

Nhựa công nghiệp

SÓNG NHỰA BẦU SL2017

 47000

Nhựa công nghiệp

SÓNG NHỰA ĐẶC 10 SL2581

 78000

Nhựa công nghiệp

SÓNG NHỰA ĐẶC 15 SL2582

 102000

Nhựa công nghiệp

SÓNG NHỰA ĐẶC 20 SL2583

 128000

Nhựa công nghiệp

SÓNG NHỰA ĐẶC 25 SL2584

 152500

Nhựa công nghiệp

SÓNG NHỰA ĐẶC 40 SL2585

 215500

Nhựa công nghiệp

SÓNG NHỰA ĐẠI SL2529

 261500
 69500