LÀN NHỰA ĐẠI SONG LONG

 30500

Mã sản phẩm:

Kích thước:36.5 x 24 x 40

Nguyên liệu:LDPE

Màu sắc:Đỏ