LÀN NHỰA VUÔNG SONG LONG

 32500

Mã sản phẩm:

Kích thước:37.5 x 20.5 x 41.5 cm

Nguyên liệu:LDPE

Màu sắc:Đỏ