BỘ 3 THÙNG NHỰA MỸ SL2555

 386000

– 3 kích cỡ
– 44.5 x 31 x 24 cm
– 52 x 36.5 x 27.5 cm
– 62 x 44.5 x 32 cm