THÙNG RÁC 100L

 647000

Mã sản phẩm:

Kích thước:100L

Nguyên liệu:HDPE

Màu sắc:Xanh