THÙNG RÁC 240L

 1150000

Mã sản phẩm:

Kích thước:240L

Nguyên liệu:HDPE

Màu sắc:Xanh